EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Öğr.Gör. Duygu ERKAN

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı
TÜ E-Posta : duygucakir@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Aycan ÖZENÇ

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aycano@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Burak YILDIRIM

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 85 » Dahili : 8687
TÜ E-Posta : burakyildirim@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Aybike KINALI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Fatma DAĞLI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : fatmadagli@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. H.Elçin DOKSATLI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : helcindoksatli@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Ceren BAYKAN

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : cerenbaykan@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Tevfik Burak ÇELEBİ

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : tburakcelebi@trakya.edu.tr