ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Öğr.Gör. Aycan ÖZENÇ

Görev : Yüksekokul Erasmus Koordinatörü
TÜ E-Posta : aycano@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Aybike KINALI

Görev : El Sanatları Bölümü Erasmus Koordinatörü
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. H.Elçin DOKSATLI

Görev : Tasarım Bölümü Erasmus Koordinatörü
TÜ E-Posta : helcindoksatli@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Ceren BAYKAN

Görev : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Erasmus Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : cerenbaykan@trakya.edu.tr