ETKİNLİK KOMİSYONU

Öğr.Gör. Aycan ÖZENÇ

Görev : Etkinlik Komisyonu Başkanı
TÜ E-Posta : aycano@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Burak YILDIRIM

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 85 » Dahili : 8687
TÜ E-Posta : burakyildirim@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Aybike KINALI

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr