İNTİBAK KOMİSYONU

Öğr.Gör. Aycan ÖZENÇ

Görev : İntibak Komisyonu Başkanı
TÜ E-Posta : aycano@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Şükrü TAŞDEMİR

Görev : İntibak Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : sukrutasdemir@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Şükrü Gürkan UZUNKÖPRÜ

Görev : İntibak Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : sgurkanuzunkopru@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Nergis ÇANAK

Görev : İntibak Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1314
TÜ E-Posta : nergiscanak@trakya.edu.tr