MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Öğr.Gör. Duygu ERKAN

Görev : Yüksekokul Mevlana Değişim Programı Koordinatörü
TÜ E-Posta : duygucakir@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Aybike KINALI

Görev : El Sanatları Bölümü Mevlana Değişim Programı Sorumlusu
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Soner TUNA

Görev : Tasarım Bölümü Mevlana Değişim Programı Sorumlusu
TÜ E-Posta : sonertuna@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Aycan ÖZENÇ

Görev : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mevlana Değişim Programı Sorumlusu
TÜ E-Posta : aycano@trakya.edu.tr