STAJ KOMİSYONU

Öğr.Gör. Duygu ERKAN

Görev : Staj Koordinatörü
TÜ E-Posta : duygucakir@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. H.Candan YARAŞ

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : hcandanyaras@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. H.Elçin DOKSATLI

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : helcindoksatli@trakya.edu.tr

Öğr.Gör. Orhan DAĞLI

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : orhandagli@trakya.edu.tr