Azami süre sonunda dört yılını dolduran altı ders ve üzeri başarısız dersi olan öğrencilerin dikkatine!!!

2547 sayılı Kanunun 44/c maddesi gereğince azami öğrenim süresini dolduran öğrencilerin durumları Yönetim Kurulumuzun 06.11.2019 tarih ve 32 no'lu toplantısında görüşülmüş olup 2 no'lu kararı ile ekli listede isimleri belirtilen öğrencilerin kayıtlarının silinmesine karar verilmiştir.
Bu duyuru resmi tebligat niteliğinde olup kaydı silinen öğrencilere ayrıca yazı gönderilmeyecektir.
Ek Dosyalar
Bu içerik 08.11.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 255 kez okundu.