EK SINAVLAR

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 01.06.2018 tarih ve 235848 sayılı yazısına istinaden; "T.Ü. Meslek Yüksekokulları Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”’nin 18 nci maddesi gereği; azami eğitim-öğretim süresi sonunda mezun olamamış öğrenciler için  6-7 Ağustos  2018 tarihleri arasında 1. Sınav  ve  3-4 Eylül 2018 tarihleri arasında ise 2. Sınav yapılacaktır.  
Öğrencilerin, 1. sınav için 1-2-3 Ağustos 2018 tarihlerinde, 2. sınav için 27-28-29 Ağustos 2018 tarihlerinde Öğrenci İşleri Bürosuna dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Bu içerik 02.07.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 395 kez okundu.