TÜBİTAK 4004-“BİLİMİN GİZEMİ DOĞADA GİZLİ/STEM-Art” PROJESİNDE “SU İLE BÜTÜNLEŞEN YAPILAR” ATÖLYE ÇALIŞMASI (27/28.06.2019)

TÜBİTAK 4004-“BİLİMİN GİZEMİ DOĞADA GİZLİ/STEM-Art” PROJESİNDE “SU İLE BÜTÜNLEŞEN YAPILAR” ATÖLYE ÇALIŞMASI (27/28.06.2019)
 Yürütücülüğü Dr. Ayşegül İŞLEKELLER BOZCA tarafından gerçekleştirilen, Trakya Üniversitesinin de paydaş olduğu TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı tarafından desteklenen “BİLİMİN GİZEMİ DOĞADA GİZLİ/STEM-ART” projesinde;  İstanbul ve Edirne'de yaşayan 6. ve 7. sınıf Bilim ve Sanat Merkezi  öğrencilerine, tüm disiplinlerin temelinin doğada ve insanda olduğunun fark edilmesinin sağlanması ve tüm bunların dersliklerden ziyade doğa ile iç içe STEM-Art temelli yaparak, yaşayarak öğrenilmesinin sağlanması hedeflenmiştir.
 
24 Haziran 2019 tarihinde uygulamalarına başlanan projenin “Su ile Bütünleşen Yapılar” etkinliği 27-28 Haziran 2019 tarihinde Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu’nda projeye katılan 25 üstün zekâlı öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Projenin “Su ile Bütünleşen Yapılar” konulu atölyenin alan gezisi ve uygulamasında eğitmen olarak Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Semiha KARTAL, Dr. Öğr. Üyesi Pınar KISA OVALI ve Öğr. Gör. Gildis TACHİR görev almıştır.
 
Etkinlikte, taşkınlar nedeni ile yaşanan yapılaşma sorunlarının anlaşılmasına yönelik Meriç Nehri kıyısında gözlem çalışması yapılmıştır. Bu sorunlara çözüm üretmek ve su ile bütünleşen sürdürülebilir tasarımların oluşturulması için taşkınlar karşısında fizik kuramlarının (Arşimet Kanunları, Newton’un Hareket yasaları vb.) kinetik mimarinin ve yenilenebilir enerji türlerinin kullanıldığı bina çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik seminerler verilmiştir. Atölye çalışmasında öğrencilerin belirledikleri sorunlara ilişkin çözüm üretme becerileri fizik kuramları ile ilişkilendirilerek ortaya konulan modellerle deney düzeneğinde denenmiştir. Etkin bir üretim sürecini içeren atölye, öğrencilerin kazanımlarına ilişkin görüşlerini paylaşmalarıyla son bulmuştur.
 
 
Ek Resimler
Bu içerik 11.07.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 189 kez okundu.