AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : El Sanatları Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burak YILDIRIM

Görev : El Sanatları Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 85 » Dahili : 8687
TÜ E-Posta : burakyildirim@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şükrü Gürkan UZUNKÖPRÜ

Görev : El Sanatları Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : sgurkanuzunkopru@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Selim Hakan AKINCI

Görev : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : shakanakinci@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ceren BAYKAN

Görev : Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1318
TÜ E-Posta : cerenbaykan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Semiha KARTAL

Görev : Tasarım Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Başkanı
Telefon : 0 (284) 225 69 92 » Dahili : 105
TÜ E-Posta : semihak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Berrin BAYRAKTAROĞLU

Görev : Tasarım Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : berrinbayraktaroglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice Elçin DOKSATLI

Görev : Tasarım Bölümü Akademik Teşvik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : helcindoksatli@trakya.edu.tr