EĞİTİM-ÖĞRETİM KOMİSYONU

Öğr. Gör. Nergis ÇANAK

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Başkanı
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1314
TÜ E-Posta : nergiscanak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burak YILDIRIM

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 85 » Dahili : 8687
TÜ E-Posta : burakyildirim@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aybike KINALI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma DAĞLI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : fatmadagli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice Elçin DOKSATLI

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : helcindoksatli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tevfik Burak ÇELEBİ

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : tburakcelebi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ü.Derya Sert BİRİNCİ

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : uderyasert@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ceren BAYKAN

Görev : Eğitim-Öğretim Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1318
TÜ E-Posta : cerenbaykan@trakya.edu.tr