ETKİNLİK KOMİSYONU

Öğr. Gör. Nergis ÇANAK

Görev : Etkinlik Komisyonu Başkanı
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1314
TÜ E-Posta : nergiscanak@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Burak YILDIRIM

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 85 » Dahili : 8687
TÜ E-Posta : burakyildirim@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aybike KINALI

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şükrü Gürkan UZUNKÖPRÜ

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : sgurkanuzunkopru@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tevfik Burak ÇELEBİ

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : tburakcelebi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Berrin BAYRAKTAROĞLU

Görev : Etkinlik Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : berrinbayraktaroglu@trakya.edu.tr