İNTİBAK KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ü.Derya Sert BİRİNCİ

Görev : İntibak Komisyonu Başkanı
TÜ E-Posta : uderyasert@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Şükrü TAŞDEMİR

Görev : İntibak Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 02 83 » Dahili : 1319
TÜ E-Posta : sukrutasdemir@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aybike KINALI

Görev : İntibak Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nergis ÇANAK

Görev : İntibak Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1314
TÜ E-Posta : nergiscanak@trakya.edu.tr