STAJ KOMİSYONU

Öğr. Gör. Ülkü Derya SERT

Görev : Staj Koordinatörü
TÜ E-Posta : uderyasert@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hadiye Candan YARAŞ

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : hcandanyaras@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hatice Elçin DOKSATLI

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : helcindoksatli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aynur SARICA

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aynursarica@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tevfik Burak ÇELEBİ

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : tburakcelebi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Berrin BAYRAKTAROĞLU

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : berrinbayraktaroglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Ceren BAYKAN

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 224 01 67 » Dahili : 1318
TÜ E-Posta : cerenbaykan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aybike KINALI

Görev : Staj Komisyonu Üyesi
TÜ E-Posta : aybikekinali@trakya.edu.tr